หมอทวีศิลป์ ปิ๊งไอเดีย กักตัวเถียงนา ชี้เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน