ปัญหาบ้านโมเดิร์น น้ำฝนซึมเข้าฝ้า เกิดจากอะไร แก้ยังไงดี?