โรงงานหมิงตี้ ทำประกันไว้ 3ฉบับ จะรับผิดชอบบุคคลภายนอกไหวหรือไม่