รู้แล้ว ท่อข้างก๊อกน้ำคล้ายแอร์แวร์ มีไว้เพื่ออะไร