ที่ดินจะสร้างบ้าน มีบ่อน้ำเก่า เอามาเป็นบ่อน้ำทิ้งหรือว่าจะถมดี?