เผยภาพเรือนหอ แก้ว-โทนี่ เรียบง่ายสมถะ ลงมือทำเองให้มากที่สุด