ได้หรอ? ช่างก่ออิฐทำทางโค้ง ไม่มีคานใช้อิฐดันกันเอง