เผยภาพ เฮลิคอปเตอร์ ปภ. 2 ระงับเหตุโรงงานกิ่งแก้วไฟไหม้