โมเม้นท์น่ารัก ร้านค้าใจดีแจกน้ำ-ขนม ให้ไรเดอร์หยิบฟรี