กลุ่มเสี่ยงไม่พอใจ เหวี่ยงหมัด-ปาเก้าอี้ ใส่คุณหมอขณะแยงจมูก