รัดสายเคเบิ้ลไทร์ผิด อย่าพึ่งตัดทิ้ง มีวิธีแก้ง่ายนิดเดียว