คาดไม่ถึง สิ่งใกล้ตัวที่ช่วยดับไฟไหม้ถังน้ำมันรถได้ อย่าใช้น้ำเด็ดขาด