ย้อนอดีต เส้นทางเกวียนโบราณ สูดออกซิเจนได้เต็มปอดตลอดเส้นทาง