เปลือกทุเรียนไร้ค่า นำมาทำถ่านอัดแท่งใช้ในครัวเรือนได้