ไอเดียราวตากผ้าแบบพับเก็บได้ ไม่จำเป็นต้องเหมือนคนอื่น