ช่างประตูปวดตับ เจองานแก้หวังพึ่งเสารั้วบ้านไม่ได้เลย