คนจองเพียบ ทุเรียนก้านยาว ทรงหวดทองผาภูมิ ทั้งสวนมีต้นเดียว