ไอเดียทำบ่อเก็บน้ำไว้รดต้นไม้ วันไหนร้อนก็ลงบ่อผ่อนคลาย