รู้แล้ว ร่องสี่เหลี่ยมตรงฝาท้ายกระบะถูกออกแบบมาเพื่ออะไร