เอาคนอีสาน 1 หมื่นคนมายืนเรียงกันบนหน้าผา คนที่หมื่นจะตก คนที่20จะช่วยไว้ทัน