หนุ่มสงสัย นั่งกินหมูกระทะทำไมควันชอบพัดเข้าหน้าแค่คนเดียว