เจ้าของสวนเครียด ค่าวัสดุ80,000 ค่าช่าง66,000ได้เท่านี้จริงๆ