การบินไทย เตรียมบุกตลาด ร้านสะดวกซื้อ-ซูเปอร์มาร์เก็ต