ตั้งแทงค์น้ำบนปูนไม่มีอะไรรองพื้น ปูนจะกัดก้นถังทะลุจริงไหม