พลังแห่งศรัทธา ชาวบ้านปั้นพระพุทธรูปเงิน งดงามวิจิตรตระการตา