กระจ่าง ใช้น้ำแรงดันสูงฉีดห้องเครื่องรถ ทำได้จริงหรือ