เผยภาพหาดวอนนภาบางแสน เขตฟรีโซน น่าไปนั่งรับลมทะเลมาก