ชาวเน็ตเตือน ดึงปลั๊กคอมแกล้งแฟน ชี้ทั้งสิ้นคิดและอาจทำคอมพัง