ชี้พิกัดสถานีชาร์จแห่งใหม่ สำหรับรถยนต์ไฟฟ้า ปล่อยไฟแรงกว่าเดิม