วางแผนอนาคตจะซื้อรถหรือทำบ้านก่อน สิ่งไหนสำคัญที่สุด