ครั้งหนึ่งในชีวิตเมืองที่หนาวที่สุดในโลก ที่คนไทยคิดถึงอยากไปเยือน