หายสงสัย ทำไมข้าวมันไก่เวลาจะสับใส่จาน ต้องทุบเนื้อไก่ทุกครั้ง