หายสงสัย วิธีทำให้รถวิ่งต่อไปได้ หากเกิดยางรั่วในป่า