เขมรยุคใหม่ ไม่มีสายไฟระโยงระยางรกหูรกตาเหมือนไทยแล้ว