คนกรุงต่อแถวยาวเหยียดรอขึ้นตึกมหานครรูฟท็อปบาร์ หลังให้ขึ้นฟรี