หนุ่มปีนโต๊ะหวังเซลฟี่ทะเลหมอก สุดท้ายได้บทเรียนราคาแพง