ต้องทำแล้ว มิติใหม่การจอดรถงานมิตติ้ง ให้เจ้าของรถจอดตามสีเหมือนๆกัน