แบ่งปันการกู้บ้าน ธอส. ชั้นเดียวรวมตกแต่งและเครื่องใช้ไฟฟ้า