กรมอุตุฯเตือน ฝนตกทิ้งช่วงบางแห่งขาดแคลนน้ำกลาง มิ.ย.-ก.ค.