11ไอเดียเจ๋ง ไทยประดิษฐ์ ในช่วงที่อุปกรณ์ป้องกันเชื้อขาดแคลน