หมอธีระ เตือนอีกรอบ เราเหลือเวลาน้อยแล้ว ต้องปิดประเทศ ปิดบ้านแยกกันอยู่