ลิเดีย ขอระบายฝากถึงรัฐ และโรงพยาบาทเอกชน ปมโควิด19