ข่าวดีอู่ฮั่นปิด รพ.ชั่วคราว 11 แห่งหลังสถานการณ์โควิด-19 ดีขึ้น