หมอธรณินทร์ชี้แจงแล้ว กรณีโควิด-19 เชื้อไม่เข้าเลือดจะไม่มีไข้