หมอจุฬาฯ ถาม โควิด-19 ร้ายแรง แต่ไทยไม่กักตัว ทำอะไรกันอยู่