หมอเด็กชี้ แปรงฟันแบบแห้ง ช่วยลดการเกิดฟันผุของเด็กได้ดีกว่า