ลงทุนเปิดร้านกาแฟใหม่ตู้คอนเทนเนอร์ ลงทุนไปหลายแสน แต่ไม่มีคนเข้า