รีโนเวทบ้านไม้เก่า 2 ชั้น เป็นบ้านครึ่งไม้ครึ่งปูน