สูตรทำชูโรส หรือ ปาท่องโก๋สเปน ไม่ต้องใช้เครื่องตี ไม่ต้องมีเตาอบก็ทำได้!