ตกแต่งบ้าน แบบจับนั่นผสมนี่เอง จนได้บ้านสวยในฉบับของตัวเอง